Kościół w Parysowie

W archiwum Haliny Kaim znajduje się fotografia przedstawiająca kościół w Parysowie. Nie wiemy kiedy wykonano tą fotografię. Na kościele widoczny jest napis „Królowe Polski Wita Parafia Parysów” – więc to może być nawiedzenie obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.