Sztuba w Parysowie w 1944 r.

Sztuba w Parysowie w 1944 r. Czyli tajne nauczanie z prof. Michałem Korzmpą. Na fotografi profesor z uczniami i uczennicami, a na rewersie spis wszystkich uczestników tajnego nauczania.

Agnieszka Bohdan
Stefan Getler
Mieczysława Jankowska
Dominik Legieć?
Antoni Frelek
Mieczysław Frelek
Janina Legat
Henryk Oskroba
Barbara Podbielska
Irena Podstawka
Stanisława Piłka
Cecylia Szwed
Danuta Syta
Zofia Syta
Stanisław Serzysko
Jerzy Seroczyński
Marian Sikorski
Anna Witkowska
Leokadia Zdziarska
Stanisław Bachański
prof. Michał Korzempa
Maria Rogowska
Stanisław Frelek
Stefan Zwierzyński
ks. Hipsz

Nadesłała Irena Małaszek – dziękujemy!