Szkoła w Parysowie

W II poł. lat 30. XX w. w Parysowie były dwie szkoły. Szkoła nr 1, której kierownikiem był Bronisław Bachański. Szkoła nr 2, której kierownikiem był Lucjan Syta. Szkoła w Parysowie została spalona przez Niemców 28 lipca 1944 roku. Tą którą widzimy na fotografii postawiono w tym samym miejscu co stara szkoła. Wielkością i wyglądem przypomina dawną szkołę. Pobudowano ją w latach powojennych.