Budynek dawnej Synagogi w Parysowie

Synagoga została wybudowana pod koniec XIX w. Podczas II Wojny Światowej Niemcy bardzo zdewastowali budynek. W latach 80. budynek został przebudowany. Dziś mieści się tam Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie .