Zniszczony bombardowaniem Garwolin

Fotografia zniszczonego Garwolina wykonana z wieży kościoła w kierunku północno-zachodnim. Na pierwszym planie dom Durakiewiczów, który stał przy placu kościelnym, po prawo rogu widoczny budynek Gimnazjum na posesji Egierszdorfów, a naprzeciw niego dom Kwiatkowskiej, które stały na skrzyżowaniu ulicy Polskiej z ul. Kościuszki.

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej.