Zniszczony bombardowaniem Garwolin

Fotografia zniszczonego Garwolina wykonana z wieży kościoła w kierunku południowo-zachodnim. Na pierwszym planie po prawo dom Durakiewiczów, a centralnie dom nieznanych nam mieszkańców Garwolina. W centralnym punkcie zdjęcia ulica Senatorska, a po lewo na zdjęciu „rynek górny”, a za nim ul. Kościuszki i Nadwodna.

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej.