Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej

Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej – zdjęcie najprawdopodobniej z końca lat 30. XX w.

Przekazał Antoni Rękawek