Nieistniejący już dwór w Rudzie Talubskiej

Nieistniejący już dwór w Rudzie Talubskiej. Wybudowany na początku XIX wieku. Zwrócony był frontem na wschód. Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany i podmurowany. Parterowy na rzucie wydłużonego prostokąta, dziecięcioosiowy. Układ dwutaktowy z korytarzem przez środek. Otwory okienne prostokątne z okiennicami. Gzymsy nadokienne drewniane, profilowane. Dach naczółkowy, pokryty dachówką. Z folwarkiem Ruda Talubska związane były rodziny o nazwiskach: Mrokowski, Deskur, Kowalczyński, Kondracki, Werner, Zakrzewski i Skrobecki. W dworze w Rudzie Talubskiej 20 stycznia 1825 r. urodził się Bronisław Deskur, powstaniec styczniowy, naczelnik cywilny woj. podlaskiego w 1863 r. Jego ojcem był Jan, pułkownik WP.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Paweł Ajdacki, Pałace, dwory i folwarki ziemi garwolińskiej, Otwock 2019.