Plan odbudowy Garwolina

„Plan szczegółowy śródmieścia Garwolina został wykonany jako dalszy etap opracowania planu ogólno-szczegółowego całego miasta. Plan ogólny, sporządzony w latach 1946-47, jako jeden z pierwszych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanych po wojnie dla miasta prowincjonalnego, miał na celu uchwycenie i zorganizowanie żywiołowego ruchu odbudowy w tym żywotnym, a bardzo zniszczonym mieście powiatowym. Jednocześnie celem planu była przebudowa przestrzenna miasta polegająca na wprowadzeniu w jego treść, nowych urządzeń społecznych, kulturalnych i nowych budynków administracyjnych.”

Źródło: Architektura 1950 nr 3/4.