Plan Wilkowyja z 1924 r.

Plan gruntów rozparcelowanej części majątku prywatnego Lasy garwolińskie wydzielonej pod nazwą Wilkowyja, sporządzony w 1924 r.


AK Siedlce
KK