Z albumu

Mężczyźni stoją przed budynkiem Kina-Teatru „Venus” w Garwolinie. Za mężczyznami widoczna gablota z nazwą kina-teatru i fotografiami/plakatami. Budynek kina znajdował się przy ulicy Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Nadwodną, po stronie wschodniej. Fotografia z zakładu Foto Film N. Atlas.

Udostępnił Marek Kałaska