Odpusty w Osiecku w 1931 i 1932 roku.

Pani Jolanta Michalik podzieliła się z nami fotografiami na których widnieje jej ojciec Stefan Michalik, zdjęcia zostały wykonane podczas odpustów w Osiecku w 1931 i 1932 roku.

Na pierwszej fotografii drugi od lewej to Stefan Michalik z Garwolina, a pierwszy z lewej to Bolesław Wójcik z Pilawy – może państwu uda się jeszcze kogoś rozpoznać. Fotografia z 1931 roku.

Na drugiej fotografii zaś na rewersie są wypisane nazwiska: Wanda Stemplewska, Ku(…), Żółkoś, Biernacki, Ekiert, Ochniewicz, Michalik.
Pierwszy z prawej to ten sam Stefan Michalik co na pierwszej fotografii. Zdjęcie wykonane w 1932 r.