Zarząd Koła Młodzieży Wiejskiej w Woli Rębkowskiej w listopadzie 1931 r.

Zarząd Koła Młodzieży Wiejskiej w Woli Rębkowskiej w listopadzie 1931 r.

Prezes Makulski St., sekretarka Szarkówna Ad., skarbnik Szczegot Bol., bibliotekarz Głaszczka Fr., wiceprezeska Nowakówna St., kierownik zabaw i sekretarz teatru Szarek St., kierownik sportowy Szarek Kazim. Oraz kol. Kotówna Wł., i Aluchnianka Hela.

Fot. przekazał Piotr Szarek