Panorama Gończyc ok. 1932 r.

O pomoc w ustaleniu daty wykonania zdjęcia zwróciliśmy się do Kazimierza Paciorka. Tylko on potrafił celnie oszacować przybliżoną datę.

Oto co ustalił: Kościół – w 1934 roku budynek wydłużono tak, że wieżyczka była dokładnie na środku aż do przeniesienia w 2020 rok. Dzwonnica – obecna powstała w 1932 roku. Widoczna jest plebania z 1898 r. Widoczny jest nieistniejący młyn i budynek Pękalskiego w którym do 1934 r. odbywały się lekcje dla starszych klas.

Przekazała rodzina Śnieżko-Błockich