Młyn w Górznie

Funkcjonował tu młyn wodny na rzece bez nazwy stanowiącej lewy dopływ rzeki Mierzączka. Jak wynika ze starszych badań, budynek młyna pochodził z połowy XIX stulecia, wzniesiony został w konstrukcji zrębowej. Mieścił część produkcyjną i mieszkalną pod wspólnym dachem. Początkowo jako urządzenie napędowe pracowało tu jedno nadsiębierne koło wodne, które poruszało jedno złożenie kamieni i jagielnik. W czasie okupacji młyn był czynny produkując mąkę, w późniejszym okresie działalności przeważnie śrutę i kaszę. W 1945 roku młyn zmodernizowano instalując silnik spalinowy o mocy 15 KM oraz łuszczarkę automatyczną..omega” do produkcji kaszy jęczmiennej. W roku następnym dodano kolejną łuszczarkę tego samego typu. W 1955 roku zrezygnowano z użytkowania koła wodnego zniszczonego przez powódź, które rozebrano napędzając młyn silnikiem spalinowym. Młyn ten początkowo należał do majątku ziemskiego rodziny Wilkońskich. Został kupiony przed II wojną światową przez Józefa Piesiewicza, następnie był prowadzony przez Józefa Owczarskiego i Bolesława Piesiewicza, syna Józefa. Po II wojnie jedynym właścicielem został Bolesław Piesiewicz. Obecnie budynek młyna już nie istnieje. Staw młyński został zasypany ziemią.

Fotografia przedstawia młyn w Górznie w 1942 r. Kobieta to Janina Paziewska-Matuszewska ur. w 1918 r. – Archiwum Henryka Błachnio, udostępniła Hanna Sereja.
Opracowano na podstawie: Piotr Czepas “Młynarstwo w Powiecie Garwolińskim”