Kazimierz Mikulski (1909-1989)

Dziś skrawek życiorysu Kazimierza Mikulskiego (1909-1989) urodzonego w Uninie. I chociaż na nagrobku nie ma wzmianki o tym że służył w 1. Pułku Strzelców Konnych, z 1PSK wziął udział w kampanii wrześniowej i był żołnierzem Armi Krajowej. Był radnym Powiatowej Rady Narodowej, czy ławnikiem Sądu Wojewódzkiego, a w dodatku wielkim społecznikiem. To dzięki rodzinie, pamięć o nim nie zostanie zapomniana. Fotografia wykonana w Ostrołęce w 1931 roku, gdzie Kazimierz Mikulski odbywał szkołę podoficerską. Kazimierz siedzi w dolnym rzędzie, za tablicą po prawej stronie.

Rodzinie p. Kaziemierza dziękujemy za okazane zaufanie!