I Komunia Święta w Łaskarzewie – 1931 r.

Fotografia przedstawia dziewczynki, które 5 lipca 1931 roku w kościele p.w. Świętego Krzyża w Łaskarzewie przystąpiły do I Komunii Świętej. Pośród dziewczynek znajduje się Kazimiera Poświata (rocznik 1922) – późniejsza żona strz. kon. Henryka Wichowskiego.  Wraz z fotografią zachował się obrazek z tej uroczystości podpisany przez dziekana i proboszcza ks. Franciszka Hordiewicza, który był proboszczem w Łaskarzewie w latach od 1927 r., aż do śmierci w 1937r. Zapewne to on siedzi po środku księży wraz z dziewczynkami.

Zachęcamy do rozpoznawania osób znajdujących się na fotografii.

Zdjęcie i obrazek udostępniła Agnieszka Wichowska