Dokument wystawiony przez Urząd Gminy Osieck 18 listopada 1918 r.

Dokument wystawiony przez Urząd Gminy Osieck 18 listopada 1918 r. dla Józefa Witaka z Jaźwin. Zaświadczenie potwierdza, że we wrześniu 1917 r. Józefowi Witakowi żandarmi niemieccy skonfiskowali kobyłę karej maści mającą 9 lat. Dokument podpisał ówczesny wójt Mitek, a świadkami byli sołtys wsi Jaźwiny Wawer i Zawadka.

Przekazał Andrzej F. Czyżewski.
A4-1-142