Ciekawy dokument z pieczęciami

Zaświadczenie wydane dla inwalidy wojennego Władysława Gontarza z Natalii 23 lutego 1923 r. przez Koło Związku Inwalidów Wojennych RP w Garwolinie. Dokument ten zezwalał na przejazd koleją żelazną z Garwolina do Puław i z powrotem oraz z Puław do Warszawy i z powrotem do Garwolina ze zniżką 50% na bilet.

Dokument posiada piękne pieczęcie związku i kasownik Kasy Biletowej stacji kolejowej Garwolin Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych. Na dokumencie widnieje również podpis sekretarza związku Gałązki (?).

Przekazała Halina Świderska