Zniszczony bombardowaniem Garwolin

Kamienica Zofii Kwiatkowskiej przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Polskiej, przed wojną ul. Kościuszki numer 18, dziś 22A. Budynek w czasie okupacji zniszczony bombardowaniem i pożarem został rozebrany.
W 1927 roku zameldowani w nim byli dorośli o nazwiskach: Felczyński, Kenig, Kudłaczyk, Margules, Mokotów, Rapoport, Szancer.