Za „Nową” w Garwolinie

Fotografia wykonana na tyłach restauracji „Nowa” w Garwolinie.
Data wykonania szacowana na koniec lat 70 – pocz. lat 80.

Archiwum Galerii Kotłownia (CSiK).