Wojsko przed kościołem w Garwolinie

Fotografia datowana na lata 1920-1923 przedstawiająca wojsko i kościół Garwolinie. Być może to 5 Pułk Ułanów, który stacjonował w garwolińskich koszarach do czasu gdy do Garwolina przybył w 1923 r. 1. Pułk Strzelców Konnych. A może to jest jedna z pierwszych fotografii przedstawiająca 1PSK w Garwolinie.

Ze zbiorów Łukasza Żaka.