Wjazd do Garwolina

Wjazd do Garwolina od wschodu (od Niecieplina), dzisiejsza ul. Staszica. Zdjęcie wykonano podczas okupacji niemieckiej.

Przekazał Antoni Rękawek