Wieś kościelna Górzno w 1977 roku

Fotografie przedstawiające „Wieś kościelną Górzno – 9 X 1977 – niedziela” – tak brzmi oryginalny podpis na tych zdjęciach wykonanych przez Henryka Błachnio. Przepięknie na fotografiach uchwycony kościół, drewniany dom pod strzechą przy obecnym parkingu przy kościele, „grodzisko prasłowiańskie” i cmentarz. Podpisy pod fotografiami są oryginalnymi, wykonanymi przez autora zdjęć.

Archiwum fotograficzne Henryka Błachnio – udostępnione przez Hannę Sereja.

„Krzyż na grzbiecie grodziska prasłowiańskiego”
„Krzyże na grzbiecie grodziska prasłowiańskiego”
„Teren grodu obronnego”
„Teren grodu obronnego”
„Grodzisko prasłowiańskie”
„Cmentarz”
„Kury na grzbiecie grodziska prasłowiańskiego”