Dzieci przy grobie ks. Juszczyka

Ksiądz Marian Juszczyk od 6 sierpnia 1927 r. do 20 maja 1941r. był dziekanem dekanatu garwolińskiego. Funkcję wiceproboszcza parafii Garwolin pełnił w latach 1927-1929, a proboszcza od 1929 r. Przez krótki czas ks. Juszczyk był także proboszczem parafii Górzno. Ks. Juszczyk był szefem służby duszpasterskiej Armii Krajowej Obwodu „Gołąb„. Działalnością ks. Juszczyka w AK zaczęły interesować się okupacyjne władze niemieckie. Mimo iż dowództwo AK ostrzegało go o grożącym mu niebezpieczeństwie, on nie opuścił parafian i pozostał z nimi.

Został aresztowany 17 lipca 1942 roku i rozstrzelany na drodze do Łucznicy, wraz w woźnym urzędu miejskiego Bolesławem Warownym i rejentem Antonim Pinakiewiczem.

Archiwum Borkowskiego Aleksandra – udostępniła Magdalena Mikulska, córka.