Wesele Stanisława Błachnia z Kacprówka i Bronisławy Lewińskiej

Wesele Stanisława Błachnia z Kacprówka i Bronisławy Lewińskiej z Żabieńca. 7 października 1919 r. Zdjęcie wykonane na podwórzu Ludwika Lewińskiego w Żabieńcu. Na weselu grała kapela Żydowska.

Archiwum Henryka Błachnio, przekazane przez Hannę Sereja.