Ulica Szosejna

Dzisiejsza ulica Kościuszki w Garwolinie nazywała się na początku XX w. ulicą Szosejną. Drewniany budynek po lewo to budynek w którym znajdowała się poczta, kolejny murowany za nim to siedziba powiatu (został on w późniejszych latach nadbudowany o piętro) stał on na skrzyżowaniu ulic Staszica i Kościuszki. Wysoki murowany budynek po prawo to siedziba Magistratu Miasta.

WIDOK DZIŚ