Szkoła w Trąbkach – lata 20. XX w.

Uczniowie szkoły podstawowej w Trąbkach – końcówka lat 20-tych ubiegłego stulecia.
Wśród nauczycieli Maria Medyńska, Władysław Szewczyk i ks. Czekaj lub Filipowicz.

Udostępniła Mackiewicz Joanna