Stara plebania z połowy XIX w.

Wczoraj publikowaliśmy zdjęcie drewnianej plebani, która znajdowała się przed obecną plebanią przy ulicy Staszica. Zadaliśmy również pytanie o datę pobudowania tej drewnianej plebanii. Z odpowiedzią przychodzą nam wycinki z Gazety Rządowej Królestwa Polskiego z 2 marca 1840, nr 49. W których czytamy o licytacji na budowę probostwa i wikariatu ogłoszonej przez Rząd Gubernialny Podlaski. Możemy zatem przyjąć że plebania powstała w połowie XIX wieku, czego dowodem jest Pierworys miasta rządowego Garwolina z 1853 roku, na którym plebania i wikariat już jest naniesiony.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 2 marca 1840, nr 49
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 2 marca 1840, nr 49
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 2 marca 1840, nr 49
Pierworys miasta rządowego Garwolina z 1853 roku