Drewniana plebania w Garwolinie

Na początku 1914 roku. parafia Garwolin kupiła 100 tysięcy cegły w Parowej Fabryce Cegły i Dren w „Głosków”, a 22 kwietnia zawarła umowę z murarzem Józefem Jasińskim w sprawie budowy nowej plebanii – jednopiętrowej i murowanej według planu sporządzonego w 1904 r. Roboty te przedłużały się i w końcu , w 1919 r. zostały przerwane ze względu na brak potrzebnych funduszów. Budynek był wówczas w stanie surowym, przykryty dachem z blachy ocynkowanej. W następnym roku po wykończeniu parteru zapadła decyzja o sprzedaniu w drodze przetargu starej, drewnianej plebanii, stojącej od strony ulicy przed nowo budowaną. 20 lipca 1921 r. odbył się przetarg; wygrał go Michał Rybacki, który za cenę budynku (350 tys. mk) zobowiązał się wystawić na plebanii 5 pieców kaflowych gładkich, 2 kuchnie kaflowe i piec chlebowy. Po zakończeniu wspomnianych robót rozebrał on starą plebanię. Prace wykończeniowe w nowej trwały jeszcze kilka lat.

Źródło: „Z dziejów powiatu garwolińskiego” – Zbigniew Gnat-Wieteska
Fotografia z archiwum Józefa Siarkiewicza.