Stacja kolejowa w Łaskarzewie 1919 r

Ze zbiorów portalu fotopolska pozyskaliśmy zdjęcie stacji kolejowej w Łaskarzewie wykonane 6 stycznia 1919 r.