Ślub Józefa Kurka i Genowefy Mianowskiej

Działo się w mieście Garwolinie, dnia trzeciego lutego roku tysiąc dziewięćset trzydziestego drugiego o godzinie dziesiątej. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Stanisława Piętki z Natalji, trzydzieści lat i Franciszka Wójcik z Woli Rębkowskiej, dwadzieścia osiem lat, rolników, zawarte zostało dnia dzisiejszego religijne małżeństwo między Józefem Kurek kawalerem, dwadzieścia cztery lat, synem Jana i Anny z Winków małżonków Kurków, urodzonym we wsi Wilkowyja parafii Wilga, a obecnie parafii Marianów i tutaj zamieszkałym rolnikiem – a Genowefą Mianowską, panną, dwadzieścia lat, córką Józefa i Anny z Busków małżonków Mianowskich, urodzoną we wsi Natalja parafji Garwolińskiej i tutaj pozostającą przy rodzicach zezwalających na to małżeństwo poprzedzone trzema zapowiedziami, ogłoszonemi siedemnastego, dwudziestego czwartego i trzydziestego pierwszego stycznia roku bieżącego w kościołach parafialnych tutejszym i w Marjanowie, świadectwo zapowiedzi i metryka urodzenia nowożeńca przy alegatach. Obrzęd religijny dopełniony został przez Księdza Henryka Liszewskiego wikariusza miejscowego. Akt niniejszy przeczytany nowozaślubionym i świadkom podpisujemy. Proboszcz parafji Garwolińskiej utrzymujący akta stanu cywilnego. -//- Ks. M. Juszczyk

Na fotografii nowożeńcy w zakładzie fotograficznym „Guta” w Garwolinie.
Przekazała Weronika Białek.