Rosyjski most łyżwowy w Pawłowicach 1914/1915

Rosyjski most łyżwowy przez Wisłę pod Pawłowicami k. Stężycy 1914-1915.
Fot. udostępnił Krystian Kros.