Most do identyfikacji

Dobrze Wam ostatnio idzie identyfikacja miejsc ze zdjęć!

Kolejna zagadka – gdzie mógł się znajdować w powiecie garwolińskim ten most?

Lata 20-30. XX w.
Fot. H. Andrzejkowicz
Przekazała rodzina Rękawków