Roman Góral (1925-1989)

Na liście absolwentów garwolińskiego tajnego gimnazjum i liceum z okresu okupacji niemieckiej znajduje się nazwisko Romana Górala urodzonego w 1925 r. w powiecie łukowskim. Roman Góral maturę zdał w czerwcu 1944 r. Po wkroczeniu na Lubelszczyznę Rosjan wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i z nim jako żołnierz zawędrował aż do Szczecina. Po wojnie rozpoczął studia medyczne na wydziale lekarskim, najpierw w Lublinie, a potem w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał w 1951 r. W 1960 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 1964 r. – doktora habilitowanego. W 1972 r. ukoronowaniem jego kariery naukowej był tytuł profesora. W latach 1972-1981 pełnił funkcję Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu. Zmarł w 1989 r.

Źródło: T. Świtała, Rektorzy poznańskich uczelni, „Kronika Miasta Poznania” 1973, nr 1 Pokaż mniej