Kurs obrony przeciwgazowej

Garwolin. Kurs obrony przeciwgazowej. Staraniem Zarządu Koła Miejscowego L. O. P. P. został zorganizowany w Garwolinie kurs obrony przeciwchemicznej ludności cywilnej (1-miesięczny) przy 1-ym pułku Strzelców Konnych, którego D-two udzieliło jak najdalej idącej pomocy.

Źródło: Lot Polski, 1928, nr 9