Przedwojenne piękne garwolińskie dziewczyny!

Opis zrobiony trochę szyfrem ale chyba się udało. Od lewej: „Stasia Wągrodzka, Maszkiewiczówna Kowalska, Marysia Makulcówna Krzyśpiakowa, Władysława Benicka, Garwolińska Chruścielowa”

Przekazała rodzina Toporkiewicz.
Fot. Gutta Garwolin N° 3124