Polik, szkoła 1982/83

Komentarz naszej czytelniczki: Danuta Tobiasz 21.10.2022
To najprawdopodobniej rok szkolny 1982/1983. Nie mam tej fotografii w swoich zbiorach, dlatego patrzę na nią z wielkim sentymentem. Na pierwszym planie stają od lewej nauczycielki szkoły w Poliku: Grażyna Mikulska ( wtedy Jedynak), Danuta Tobiasz ( wówczas Krześniak) oraz Grażyna Makowska. Z tyłu Pan Marian Lula i Pani Wanda Pielak.