Polik (gm. Maciejowice) – dawna leśniczówka, a później budynek Szkoły Powszechnej.

Budynek wybudowany w latach 80. XIX wieku jako leśniczówka na terenie majątku hr. Stanisława Zamoyskiego. Pierwszym użytkownikiem był leśniczy o nazwisku Stachowicz, mieszkał on tam do lat 10. XX w. Następnie leśniczówka została wykupiona przez mieszkańców Polika od hr. Zamoyskiego w celu zorganizowania w niej szkoły wiejskiej. Wstępnie program szkoły obejmował 4. klasy (uczono czytania i pisania). Po wybuchu II Wojny Światowej w budynku znajdował się szpital polowy. W trakcie okupacji niemieckiej, jak i po zakończeniu II Wojny Światowej budynek pełnił rolę szkoły. Budynek istnieje do dzisiaj.

W czasie II Wojny Światowej, kierownikiem szkoły był Leon Adamowicz (1895-1943), a nauczycielami byli: jego żona Maria Adamowicz z d. Stachowicz, Żurkiewicz Ewelina, Żurkiewicz Krystyna, Rzucidło Zofia, Frelek Helena, Pielak Rozalia i Witak Janina, ale o nauczaniu jawnym i tajnym w tej szkole napiszemy oddzielny post.

Zdjęcia z 1980 r.
Źródła: NID, gorg