Pogrzeb Szczęsnego 1932 r.

Kondukt podąża z koszar 1PSK do kościoła, w tle widoczny napis nad wejściem Strzelnica.

Trumna z ciałem Szczęsnego wyprowadzana jest z kościoła.

Na placu przed kościołem. Po prawo widoczne zabudowania przy ul. Staszica, a centralnie kamienica na rogu Kościelnej i Staszica (dziś w tym miejscu znajduje się CECH).

Kondukt na cmentarzu podąża w kieruku zachodnim w tle widać kaplicę cmentarną św. Antoniego jeszcze przed rozbudową.

Fotografie przedstawiają pogrzeb ułana z 1. PSK Szczęsnego. Wykonano je 23 lutego 1932 roku.
Do dnia dzisiejszego grób uł. Szczęsnego się nie zachował na garwolińskim cmentarzu.


Archiwum fotograficzne Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego.
Narodowe Archiwum Cyfrowe