Pilczyn Stary – 7 lipca 1944r. Wesele Aleksandry Domareckiej z Tywankiem Stanisławem.

Zdjęcie robione przed domem Domaredzkiego Jana ur. 1898, zm. 22.I.1949r. żył 51 lat- naczelnik Straży Pożarnej w Pilczynie.1. Grudniowa z Zygmuntów żona sołtysa
2. Gładysz Jan (sopek) Marszałek
3. Córka Gładysza Marszałka
4. Paziewski z Reducina
5. Antonina Sikora córka Franciszka Sikory
6. Anna, córka Kałaskowej z Wasilewskich – żona Zackiewicza Stanisława
7. córka Anny Zackiewicz
8. Oliwa Stanisław
9. Maria Domarecka ze Sławin
10. Gładysz Helena żona „Marszałka”
11. Paziewski Stanisław – sąsiad Domaredz.
12. Janina Paziewska z Kacprówka
13. Celina Tywanek siostra młodego
15. Józefa Sikora komendantka – przed 1939r. K.S.M.w Pilczynie
16. Antonina Paziewska, siostra Domareckiej
17. Stefan Paziewski z Reducina
18. Celina Paziewska córka Bartłomieja
19. Domaredzka Aleksandra
20. Tywanek Stanisław
21. Henryk Gładysz syn Jana
22. Kuśmierek Antoni z Antoniówki
23. Domarecka Maria z Unina – starsza druhna
24. Aleksandra Talarek z Tywanków
25. Błachnio Antoni – ur. 1872r. zm. 4.XI.1957r. żył 83l.
26. Talarek Franciszek z Sulbin brat Stanisława
27. Domaredzki Jan ur. 1898r. zm. 22.I.1949r. żył 51 lat
28.Mikulska Maria z Unina
29. Domaredzka Wacława – ur. 1920r. siostra „Młodej”
30. Sikorówna Katarzyna, ur. 1916r. żona Parzyszka Stanisława – śpiewaka pogrzebowego
31. Mikulska Alina z Unina
32. Stanisław Parzyszek, śpiewak
33. Domarecki Aleksander ze Sławin
34. Stanisława Sikora i jej dziecko – 35.
36.Tywanek Jan ojciec młodego
37. Domarecka Józefa matka młodej
38. Antoni Paziewski
39. Sikora Michał, ur. 1880r.
41. Muzyk Tobiasz z Taluby
42. Agnieszczak ze stacji kolejowej Łaskarzew, kolejarz
43. Stefan Tywanek brat młodego
44. Muzyk Antoni Mucha
45. Kazimiera Tywanek
47. Stanisław Talarek z Kacprówka
49. Zofia Talarek
50. Muzykant
51. Wacław Sikora z za rzeczki
52. Janina Sikora, córka komendanta Straży Pożarnej (zginęła tragicznie)
53. Sikora Stanisław (kuśnierz)
54. Mikulski Stanisław z Unina
55. Maria Sikora żona komendanta Straży, matka Janiny

Zdjęcia i opis z Archiwum Henryka Błachnio, udostępinione przez Hannę Sereja.