Gorzelnia w Miastkowie Kościelnym

Obiekt wybudowany przez Gąssowskich na gorzelnię w II poł. XIX w. (wzmiankowany w 1885 r.). Do 1902 r. należał do rodziny Gąssowskich, kiedy to wraz z całym majątkiem został zakupiony na licytacji przez Jakuba hr. Potockiego. W 1934 r. przekazany testamentem Fundacji im. Jakuba Potockiego. Po wojnie wszedł w skład PGR Żelechów; od 1981 r. PGR Miastków Kościelny. Aktualnie własność prywatna.

Źródło NID