Pieczęć Huta Szkła w Barczącej

Pieczęć z 1822 r. pierwszej Huty Szkła Ignacego Hordliczki w Barczącej k./ Mińska Mazowieckiego.

Udostępnione przez Andrzeja Czyżewskiego z Archiwum Rodziny Hordliczka z Huty Czechy – Trąbki.