Pieczęć lakowa Huty Szkła Czechy

Pieczęć lakowa Huty Szkła Czechy Ignacego Hordliczki z okresu zaboru rosyjskiego.

Udostępnione przez Andrzeja Czyżewskiego z Archiwum Rodziny Hordliczka z Huty Czechy – Trąbki.