Pieczątka zarządcy księgi meldunkowej – Garwolin

Przedwojenna pieczęć zarządcy księgi meldunkowej o numerze 693

Udostępniła Hanna Urlich.