Okupacyjny Garwolin

Południowa strona ul. Staszica od ul. Kościuszki (prawa strona) do ul. Wolnej (lewa strona). Z lewej strony widoczna przedwojenna kamienica (istnieje do dzisiaj) pana Maszkiewicza. Fotografię wykonano oczywiście z ul. Polskiej (dawne Stare PKS-y). Plac pomiędzy ulicami Kościuszki, Staszica, Wolną i Polską opustoszał po II wojnie światowej i nie było tam nic…

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej, przekazane przez rodzinę Rękawek.