Młyn wodny w Talubie

Młyn wodny założony był na rzece tzw. Korytko. Położony był n południe od dworu w Talubie. Budynek był drewniany, konstrukcji zrębowej, wybudowany w połowie XIX w. Dzisiaj pozostały po nim tylko fundamenty i zanikający staw.

Przekazał Antoni Rękawek
Paweł Ajdacki “Pałace, dwory i folwarki ziemi garwolińskiej” – Otwock 2019