Żniwa w Talubie w 1927 r.

Żniwa w Talubie w 1927 r. Na fotografii, w czapce Stanisław Rękawek z córką Ireną – właściciel folwarku Taluba.Rolnictwo było dominującą gałęzią gospodarki w Polsce, a większość ludności pracowała na wsiach i zajmowała się uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. Żniwa były czasem zbioru plonów, głównie zbóż takich jak pszenica, żyto, jęczmień oraz roślin strączkowych. Okres żniw przypadał na letnie miesiące, zazwyczaj od czerwca do września, w zależności od regionu i warunków pogodowych.
Żniwa były nie tylko pracą, ale także okazją do wspólnej pracy i świętowania dla mieszkańców wsi. Wiele tradycji, pieśni i obrzędów związanych z żniwami przetrwało do dzisiaj jako część polskiego folkloru. Często organizowano wspólne akcje zbioru plonów, gdzie cała społeczność wsi angażowała się w pracę na polach.

Fotografie przekazał Antoni Rękawek.
KK