Młyn w Leszczynach

A jak już jesteśmy w Leszczynach, to nie może zabraknąć zdjęcia z młyna. Fotografię wykonano w czasie okupacji niemieckiej.

Przed wybudowaniem tego młyna po przeciwnej stronie rzeki stały dwa inne młyny napędzane kołami wodnymi. Jeden z nich pochodził z XVIII w. W 1903 roku młyny te uległy pożarowi, podczas którego spłonęła cała ówczesna wieś Leszczyny Stare. Młyn widoczny na fotografii pochodził z początku XX w. W czasie okupacji młyn był zamknięty. Po II wojnie produkcję wznowiono, młyn pracował aż do powodzi w 1964 roku, która uszkodziła upust. Budynek uległ spaleniu 12 sierpnia 1982 r.

Fot. Udostępniła Gabriela Przasnyska