Mapa Rębkowa z 1816 r.

Lubimy szperać w archiwach. Żałujemy też, że nie wszystko jest łatwo znaleźć, ale czasami można spotkać perełki.

Porozkoszujmy się zatem mapą Rębkowa z 1816 roku.

Były wówczas dwa folwarki – jeden, który się spalił i nowy